รับสมัครด่วน
Oct 22, 2020

IT Assistant Manager

pin locationLocation
pin location

Khlong Sam Wa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - นำเทคโนโลยีด้านไอที เข้ามาเพื่อสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนา โดยนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร - วางแผนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ - ควบคุมดูแลระบบ network/server รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ User - ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ - กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ การบริหารในสายงาน IT 3 ปีขึ้นไป
  4. มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริหารงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทวางไว้
How to apply
1. สมัครผ่านทาง JobThai 2. สมัครผ่านทาง E-mail บริษัท hr@safariworld.com 3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท 4. สมัครออนไลน์ เพื่อนัดวันสัมภาษณ์คลิ๊ก
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนปัญญาอินทรา
Samwa Tawan Tok Khlong Sam Wa Bangkok 10510
Tel. : 02-518-1000 ต่อ 330 / hr@safariworld.com
Email : safariworld_84@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-540-5800
Location
Samwa Tawan Tok Khlong Sam Wa Bangkok
Directions
แผนที่ : https://goo.gl/maps/nFq8Vrs9XxPmcKL6A
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.