รับสมัครด่วน
Apr 3, 2020

เจ้าหน้าที่การเงิน

pin locationLocation
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
 • 3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
 • 4.จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
 • 5.ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
 • 6.จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
 • 7.ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
 • 8.จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
 • 9.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
 • 10.จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
 • 11.ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
 • 12.จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • **งานเต็มเวลา, งานประจำ
Qualifications
 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21– 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
How to apply
 • - Push Apply Now by JobThai
 • - Please submit your resume stating your present and expected salary and email
Contacts
ฝ่ายบุคคล
A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
1550 Thanapoom Tower, 29th Floor, Zone A-B, New Petchburi Road,
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400
Email : aacauditfirm_27@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Makkasan Ratchathewi Bangkok
Directions
 • 1)By MRT Phetchaburi station, exit gate 2, walk approximately 500 meters. From the station, walk straight to the Phetchaburi Road. You will reach Thanapoom Tower.
 • 2)By BTS Asoke Station, exit Nana Station, walk approximately 800 meters. Alternatively, use motorcycle service, you will reach Thanapoom Towers.
 • 3)By Boat service, San Seap Canel. From Nana pier, straight to the Phetburi Road and turn right, walk approximately 200 meters you will reach Thanapoom Towers.
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.