Nov 17, 2020

ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (Assistant Quality Control Manager)

pin locationLocation
pin location

Tha Mai, Chanthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Apply
Job Descriptions
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ด้านแผนงานบริหาร 1.1 ดูแลระบบ GMP/ISO กำหนดวิธีขั้นตอนในการทำงานและระบบงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ระบบคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร 1.2 กำหนดแผนงานประจำปี และกำหนดกลยุทธ์ของแผนก (KPI) เพื่อวางแผนการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการทำงานผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 หากพบความไม่สอดคล้อง สามารถเปิดประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาหรือพร้อมออกCAR และ ติดตามผลการแก้ไข CAR/PAR ได้ 1.3 เป้าหมายจัดทำงบประมาณ(Budget)ประจำปีให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของแผนก 1.4 ตรวจสอบวิธี กระบวนการ รองรับการตรวจระบบตามแผนงานตามคู่มือ MM , PM – WI ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วน แผนก QC ทั้งหมด เช่น ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน แผนการตรวจสอบ แบบฟอร์มในการทำงาน คู่มือต่าง ๆ 1.5 กำหนดทบทวน Spec.สินค้าและวัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ 1.6 รองรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพขององค์กร และจัดทำเอกสารระบบควบคุมคุณภาพให้อัพเดทอยู่เสมอ 2.ด้าน เชิงวัดผลการปฏิบัติงาน 2.1 สนับสนุนและแนะนำพนักงานในส่วนของQA ในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จสมบูรณ์ 2.2 ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับจาก Supplier 2.3 ควบคุมการ ตรวจสอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ก่อนส่งมอบแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อไม่ให้การผลิต /ผลิตภัณฑ์เกิดความผิดพลาด และเสียหายมากเกินความจำเป็น 2.4 Calibrationเครื่องมือทั้งหมดของบริษัทฯ และเตรียมรับการตรวจติดตามจากลูกค้า 2.5 อบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและทำแผนการฝึกอบรมด้านระบบบริหารคุณภาพ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน 2.6 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวางระบบการตรวจวัตถุดิบ ,กระบวนการผลิตและสำเร็จรูป 2.7 ประสานงานกับผู้ผลิต,จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 2.8 ตรวจสอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์เกิดความผิดพลาด และเสียหายมากเกินความจำเป็น 2.9 กำหนดทบทวนSpec.สินค้าและวัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ 2.10 ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของผุ้อยู่ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายควบคุมคุณภาพ 2.11 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน ให้สอดคล้องและรายงานผล
Qualifications
  1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ,เทคโนโลยีการผลิต ,เทคโนโลยีการอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ งานด้านบริหารงานตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้/ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอย่างดี
  4. สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  5. มีทักษะการเป็นผู้นำ มีปฎิภาณไหวพริบ ช่างสังเกตุ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถบริหารทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา
  6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในการทำงานของตนเอง
  7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP: Good Manufacturing Practice) และระบบ ISO 9001:2015
  8. มีความรู้สามารถในการใช้โปรแกรมMicrosoft Officer ,Internet
  9. พิจารณาเป็นพิเศษหากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (BRC: The British Retail Consortium)
  10. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด /สามารถทำงานได้ในวันเสาร์
How to apply
1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์) 3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์) 4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง 5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
Contacts
คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
43/4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
Email : sunshine_35@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0882272275
Location
ประจำโรงงานจันทบุรี
Song Phi Nong Tha Mai Chanthaburi
Directions
สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้) สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company