รับสมัครด่วน
Nov 14, 2019
Safety Officer (Professional Level) จป.วิชาชีพ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
pin locationLocation
pin location
Mueang Rayong, Rayong
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon10 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • - วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆและเสนอแนะมาตการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • - แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
 • - แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
 • - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
 • - เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • - ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • - รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง
 2. อายุ 25-40 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หรือต่างจังหวัดได้ (เช่น Site แหลมฉบัง)
 5. ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน construction 2 ปีขึ้นไป
 6. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 7. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
Benefits
 • - สวัสดิการตามกฎหมาย
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน (แหลมฉบัง-บ้านฉาง)
 • - ชุดฟอร์ม, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 • - ประกันชีวิตพนักงาน (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) เงื่อนไขทุนประกันตามหลักเกณณ์ที่บริษัทกำหนด
 • - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าฌาปนกิจศพ พ่อ,แม่,คู่สมรส, บุตร, และพนักงาน (กรณีเสียชีวิต), เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน 1 แรง, เบี้ยขยันประจำโครงการ วันละ 50 บาท, ค่าอาหาร OT, ค่ากะ เป็นต้น
 • - วันทำงานปกติ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์)
 • (หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
How to apply
 • กรุณาระบุตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมส่ง CV, Resume ระบุเงินเดือนที่ต้องการทางอีเมล
 • - ส่ง email ประวัติผู้สมัครงาน+พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน
 • - สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • - สมัครผ่าน Apply JobThai.com
 • - สอบถามเพิ่มเติมทาง LINE ID : 0817231118
 • - ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างอื่นๆทาง เฟสบุ๊ค : HR Deeline Recruit
Contacts
คุณน้ำตาล
Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
8/1-2 ซ.คีรี (สุขุมวิท 7) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
Tel. : 038-692-643-5 ต่อ 108,113, 081-723-1118
Email : deeline_34@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-692-646
Line ID: 0817231118
Location
ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง Project P.2
Huai Pong Mueang Rayong Rayong
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.