JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 26, 2023

Safety Officer (Professional Level) จป.วิชาชีพ (สัญญาจ้างประจำโครงการ)

pin locationLocation
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆและเสนอแนะมาตการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ - เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า - รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง - สามารถทำงานหน้างาน/Site งานโครงการได้ - ส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น CV in English version
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุ 35-50 ปี
  3. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หรือต่างจังหวัดได้ (เช่น Site แหลมฉบัง)
  5. ประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง Site งาน Construction 3-5 ปีขึ้นไป
  6. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  7. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
How to apply
กรุณาระบุตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมส่ง CV, Resume ระบุเงินเดือนที่ต้องการทางอีเมล์ - ส่ง email: hr@dee-line.com ประวัติผู้สมัครงาน+พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน - สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครผ่าน Apply JobThai.com - สอบถามเพิ่มเติมทาง LINE ID : 0817231118 - ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างอัพเดทอื่นๆทาง เฟสบุ๊ค : HR Deeline Recruit
Contacts
คุณน้ำตาล
Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
8/1-2 ซ.คีรี (สุขุมวิท 7) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
Tel. : 081-723-1118 ,038-692-643 ต่อ 108
Email : deeline_34@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-692-646
Location
ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง
Huai Pong Mueang Rayong Rayong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer