รับสมัครด่วน
Apr 2, 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม

pin locationLocation
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามความสามารถ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล
 • 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
 • 3.งานเดูแลเรื่องของระบบค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
 • 4.งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เข่น ISO9001,ISO14001,Payroll
 • 5.งานพัฒนาบุคลากร
 • 6.งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น
 • 7.งานวางแผนสืบทอด/ความก้าวหน้าทางอาชีพ
 • 8.งานด้านแรงงานต่างด้าว
 • 9.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ปริญญาตรีการบริการทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
 2. ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 3. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint
 4. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานบุคคล
 5. มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง
 7. มีความละเอียดรอบคอบและมีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
 8. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. มีจิตใจพร้อมให้บริการ (service mind) และปฏิบัติตามนโยบายบริษัทได้เป็นอย่างดี
 10. พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • - ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
 • - ส่งใบสมัครทาง E-mail
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
378 หมู่ 4 ถนนเศรษฐกิจ ซอย ว.ป.อ. 11 พิเศษ
Tha Mai Krathum Baen Samut Sakhon 74110
Tel. : 02-810-1861-64, 02-810-1278-79 ต่อ 815
Email : twck_21@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Tha Mai Krathum Baen Samut Sakhon
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.