Nov 30, 2021

เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative Food Industrial Dept)

pin location
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.นำเสนอสินค้าให้ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2.ประสานงานกับฝ่าย R&D เพื่อให้เป็นไปตามข้อร้องขอของลูกค้า 3.รับคำสั่งซื้อจากทางลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้าา ฝ่ายจัดส่งสินค้า 4.รับผิดชอบและให้คำปรึกษาพนักงานขาย 5.สรุปยอดการขายสินค้า
  1. เพศหญิง/ชาย
  2. อายุ 27 ปีขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ 2-3 ปี
  4. จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร/พัฒนาลิตภัณฑ์อาหาร
  5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  6. สามารขับรถ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  8. มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
คุณสินาภรณ์ สอนศรี
บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
2 ซอยเลิศนิมิตร ถนนรามคำแหง 44
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240
Hua Mak Bang Kapi Bangkok