Mar 24, 2020

Marketing Supervisor

pin locationLocation
pin location

Sathon, Bangkok

salary iconSalary
salary icon30,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • - ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวางแผนช่องทางการขาย กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการส่งเสริมการขาย วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท
 • - เลือกช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • - ควบคุมและกำหนดทิศทางการขายให้กับฝ่ายขาย
 • - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย การโอน
 • - ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
 • - ควบคุมการใช้จ่ายของฝ่ายการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • - ติดต่อประสานงานกับสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • - Survey คู่แข่งและสำรวจตลาด พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการขายของแต่ละโครงการ
 • - ร่วมประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบลักษณะของโครงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • - วิเคราะห์ข้อมูลการใช้สื่อแต่ละประเภท ให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละโครงการ
 • - จัดทำเอกสารภายในและภายนอกทั้งหมด เช่น การขอเสนออนุมัติโปรโมชั่นต่าง เอกสารการจัดซื้อ เป็นต้น
 • - ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขาย และงาน Event
 • - ดูแลประสานงานกับ Graphic designer ในการออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภท
Qualifications
 1. ปริญญาตรี/ โท สาขา บริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการวางแผนโครงการและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ปี
 3. ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า กระตือรือรัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
 6. ถ้ามีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(คอนโดมิเนียม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • - สมัครผ่านปุ่ม apply now ของ Job Thai
 • - ส่งต่อใบสมัครทาง E-mail
 • - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณสุรีย์รัตน์
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคาร ลุมพีนีทาวน์เวอร์ ชั้น27 ยูนิต D ถ.พระราม4
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
Tel. : 02-679-8870 ต่อ 131
Email : chewathai_10@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-679-8875
Location
Thungmahamek Sathon Bangkok
Directions
 • - MRT สถานีลุมพินี ทางออกที่ 1
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.