รับสมัครด่วน
Oct 20, 2020

เลขานุการบริษัท / เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

pin locationLocation
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามความสามารถและโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ดูแลห้องทำงานกรรมการผู้จััดการให้มีความสะอาด เรียบร้อยและอำนวยความสะดวก 2. จัดทำทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอ เช่น จดหมาย แฟ้มเสนอเซ็นต์ รายงานต่างๆ จากภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารทั้งหมดหลังจากลงนามเรียบร้อย เพื่อส่งคืนหรือส่งต่อไปถึงส่วนงานอื่นๆ 3. นัดหมายการประชุมและจัดเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับการประชุมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จดบันทีก จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ จัดพิมพ์เอกสารสำคัญ และจัดทำงานด้าน Presentation ตามที่ได้รับมอบหมา 5. จัดเก็บรายงานประชุม เอกสารสำคัญต่างๆ แบ่งตามหมวดหมู่ของงานเข้าแฟ้ม และดูแลตรวจสอบตู้เอกสาร 6. ร่างจดหมาย และ e-mail ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. จัดทำบันทึกลงตารางนัดหมายต่างๆ และคอยแจ้งเตือน 8. จัดทำรายการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการ 9. ดูแลธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน กับธนาคาร หรือ สถาบันการเงินต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 10. จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถรับส่ง และอำนวยความสะดวกต่างๆ กรณีเดินทางศึกษาดูงาน หรือท่่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 11. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร และประสานงานด้านอื่นๆ แบบผู้บริหาร 12. วิเคราะห์และรายงานยอดขายประจำวัน รวมทั้งศึกษา และประสานงานด้านการทำ Quatation และสัญญาต่างๆ 13. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
Qualifications
  1. อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในงานด้านเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
  3. มีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์เคยผ่านงานบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการพูด อ่าน เขียน
  5. มีบุคลิกภาพ สุขภาพ มษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ดี
  6. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จครบถ้วน
  7. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
  8. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point และ Internet ได้ดี
How to apply
1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท เอกสารสมัครงาน - รูปถ่าย 1 ใบ - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด - สำเนาวุฒิการศึกษา (นำตัวจริงมาด้วยถ้ามี) - ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร - Certificate (ถ้ามี) - อื่นๆ ประกอบถ้ามี เช่น Resume ใบผ่านงาน สลิปเงินเดือนที่เดิม
Contacts
คุณสุวรรณา
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
Tel. : 02-175-2201-8 ต่อ 1201
Email : tpppack_57@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-175-2209
Location
9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว
Rachathewa Bang Phli Samut Prakan
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.