JobThai
Jan 14, 2022

เจ้าหน้าที่บัญชี

pin locationLocation
pin location

Lam Luk Ka, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconไม่เกิน 15 K.
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.เปิด Invoice ขายสินค้าประจำวัน 1.1 ตรวจสอบยอดสั่งซื้อประจำวัน จำนวน ปริมาณ และราคาขาย ลูกค้าแต่ระราย เพื่อให้ถูกต้องกับฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต 1.2 ออกบิลขายตรงตาม Poและ ใบสั่งผลิต ลงบันทึกสมุดคุมบิล เพื่อใช้ตรวจสอบบิลที่ไปส่งของและ 1.3 จัดทำสายรถขนส่งสาขา และตารางรอบขนส่ง (เฉพาะลูกค้า 7-11) 1.4 ยืนยันยอดส่งสินค้า ในระบบ GEC ของ 7-11 และยืนยันยอดส่งสินค้าในระบบ Tims ของ Lotus 1.5 ตรวจสอบบิลส่งของ ว่ามีคนเซ็นรับสินค้า มีตราประทับ หรือสัญลักษณ์ของลูกค้าหรือไม่ ที่จะไม่สามารถเก็บเงินลูกค้าได้ 1.6 กรณีที่เข้าเงื่อนไข ไม่สามรถเก็บเงินได้ ประสานงานฝ่ายขาย และแจ้งหัวหน้างาน เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่อไป 2. ออกเอกสารใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ( CN ) 2.1 ตรวจสอบเอกสารใบลดหนี้จากลูกค้า และ INV. ส่งของ ว่าตรงกันหรือไม่ 2.2 ออกเอกสารใบลดหนี้ ตามเอกสารอ้างอิง เพื่อสำหรับแนบในการรับชำระหนี้ และจัดส่งให้ทางลูกค้า ( ลูกค้า 7-11 ) 2.3 ออกเอกสารใบลดหนี้ จากการตัดยอดสินค้าในบิล ให้ตรงกับการจ่ายชำระหนี้ และการรับคืนเข้าคลังสินค้า 2.4 ทำรายงานเป็น Excel และ กราฟ รายสัปดาห์ ส่งรายงานแก่ผู้บริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.จัดทำเอกสารวางบิล ( B I ) 3.1 ทำแผนวางบิลลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ทันรอบจ่ายเงินตาม DUE ( LSG ครัวการบินกรุงเทพ การีน่า ช็อปปี้ ) 3.2 ทำเอกสารวางบิลลูกค้าการบินไทยและOPC ทุกวันอังคาร หรือ พุธ ของทุกๆสัปดาห์ 3.3 ตรวจเช็คความครบถ้วนเอกสารในการวางบิล ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล 3.4 วางบิลตามระบบวางลูกค้า ( ไทยยูเนี่ยน 7-11 และ โลตัส ) 4. รับชำระหนี้ในระบบ (RE) 4.1 จัดชุดเอกสารใบส่งของ ใบลดหนี้ ตามเอกสาร ( REMITTANCE ADVICE) ลูกค้า เพื่อสำหรับตัดชำระหนี้ 4.2 ตัดชำระหนี้ตามระบบ เพื่อให้ตรงกับยอดชำระของลูกค้า (REMITTANCE ADVICE) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ลูกค้าหักมา 4.3 รายงานสาเหตุ กรณีมีผลต่าง หรือ รายการหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ทราบแน่ชัด หรือไม่มีการยืนยันยอดระหว่างกัน 5. ทำข้อมูลรับสินค้าสำเร็จรูปจากใบเข้าคลัง ( PI ) 5.1 ตรวจสอบใบรับสินค้าเข้าคลัง ตรงกับ Invoice และ ใบสังผลิตในแต่ละวั
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุุระหว่าง 22-35 ปี
  3. การศึกษา ปวส.- ป.ตรี / สาขาบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์งานด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - มีทักษะในการสื่อสาร
  6. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
How to apply
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานกรุณาส่ง Resume ที่ email
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
55/12 โครงการบิ๊กเกอร์แลนด์ หมู่ 4
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
Tel. : 02-159-9770
Email : kingfruits_20@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company