รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

Sales Executive / Sales Engineer (ประจำสาขาภาคกลาง)

pin locationLocation
pin location

Bang Khen, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - เข้าพบลูกค้า นำเสนอสินค้า เสนอราคา
 • - ให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้า
 • - วาง TOR ร่วมกับลูกค้าและหน่วยงานราชการ
 • - ช่วยงานสัมมนา Product ของบริษัท
 • - รายงานยอดขายและรายงานการเข้าพบลูกค้า
 • - สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • - หาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า
 • - สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง Sales Engineer วิศวกรฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / ตำแหน่ง Sales Executive เจ้าหน้าที่งานขาย 1 ตำแหน่ง จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ การตลาด คอมพิวเตอร์
 3. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ Switch , PoE Switch ระบบ Network คอมพิวเตอร์
 4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด 15 จังหวัดภาคกลางได้
 5. สามารถทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือทีมงานได้ มีความใฝ่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ขยันอดทน กระตือรือร้นกับการทำงานได้ดี
 6. มีบุคลิกภาพที่ดี นิสัยร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส
 7. รักและชอบงานขาย มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 8. มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับรถยนต์
How to apply
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สมัครได้ด้วยตนเอง
 • ** ต้องมีใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน **
Contacts
คุณเกรียงไกร
Interlink Communication Public Co., Ltd.
Tel. : 02-666-1111 ต่อ 205
Email : interlinkcom_54@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-666-1193
Location
Tha Raeng Bang Khen Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.