รับสมัครด่วน
Mar 29, 2020

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • - ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงานและพัฒนา
 • โปรแกรม เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ
 • - ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 • - พัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารของด้านอ้อยให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
 • เขตส่งเสริมและโรงงาน
Qualifications
 1. เพศชายหรือหญิง
 2. อายุ 22- 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี –โท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความสามารถในการพัฒนา Mobile application , software
 5. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
Contacts
คุณวันวิสา ดาผุย
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (แผนกทรัพยากรบุคคล) เลขที่ 99 หมู่.10 ถนนชุมแพ
Tel. : 094-553-2165
Email : mitrphol_621@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company