Mar 27, 2020

Project Engineer (ไฟฟ้า/เครื่องกล)

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ศึกษาแผนคุณภาพโครงการ ติดตามและรายงานผล
 • - เข้าร่วมประชุมภายในโครงการ
 • - จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนหลัก
 • - แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
 • - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขออนุมัติแบบและวัสดุ
 • - ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • - ทำรายงานสรุปความก้าวหน้า พร้อมแจกแจงปัญหาและอุปสรรค
 • - ศึกษาข้อตกลง รายละเอียดสัญญาและเอกสารประกอบฯ
 • - ควบคุมงบประมาณโครงการ,การลดต้นทุนและการเบิก-จ่ายpayment
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า /เครื่องกล
 2. เคยปฏิบัติงานด้านงานระบบในอาคาร 5 ปีขึ้นไป
 3. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office Ex.Ms.Excel , Ms.Power Point ได้
 4. มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • - ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงาน, รูปถ่ายปัจจุบัน, ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์
 • - สมัครงานด้วยตนเองทางบริษัทฯ
 • หลักฐานการสมัครงาน
 • 1. รูปถ่าย 1 - 1.5 นิ้ว 1 รูป
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สำเนาบัตรประชาชน
 • 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา
 • 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 • 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน
 • 7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตำแหน่งงาน เช่น ใบ กว.
Contacts
คุณคริษฐ์ภูมิ, คุณอัจฉริยา , คุณคณัญทภร
บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
40/14 หมู่ 12 อาคารบางนาทาวเวอร์ ซี ชั้น 20 ถนนบางนาตราด
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540
Tel. : 02-751-9030-31 ต่อ 5008
Email : spcontracting_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Website : www.teohong.com
Location
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.