Oct 26, 2021

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

pin locationLocation
pin location

Lam Luk Ka, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา ด่วน เริ่มงานได้ทันที
Apply
Job Descriptions
กำหนดและควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพภายในบริษัทให้ได้ตามข้อกำหนดของแต่ละระบบคุณภาพ สร้างและรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กำหนดขั้นตอนและควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ควบคุมมาตรการ การตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์คุณภาพ วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด ตรวจสอบแผนและวิเคราะห์ ข้อมูลในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มการรับเข้าวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในบริษัทฯ ตรวจ ติดตาม และ แนะนำการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อกำหนดของระบบคุณภาพ แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เวลาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน มีหน้าที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ติดตามและตรวจสอบผล CAR/Complain ได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยข้อเรียกร้องได้รับการแก้ไขและไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
Qualifications
 1. เพศชาย- หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี หรือชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงาน QC& QA อย่างน้อย 3-5 ปี ด้าน โรงงานอาหาร หรืออาหารเสริม พิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ควบคุมแผนการทำงานได้ และมีการนำเสนอที่ดี
 5. มีทัศนคติที่ดี ทำงานในเชิงรุก มีความกระตื้นรื้นรนในการทำงาน
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีทักษะในการเจรจา
 7. สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และมียานพานะส่วนตัว
 8. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 9. มีความรู้ระบบคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,BRC&IFS,HALAL,FOOD SAFETY
 10. มีประสบการณ์ระดับบริหาร QA QC QMR
 11. มีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา
How to apply
 • สมัครงานผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • Contacts
  แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด (Zen Biotech)
  โครงการ Bigger Land 55/1 ม.3
  Lam Luk Ka Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
  Tel. : 095-489-0269, 02-016-2299 ต่อ 1101-4
  Email : hrzen_42@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  ปฏิบัติงานที่โครงการ Bigger land คลอง 9 ลำลูกกา
  Lam Luk Ka Lam Luk Ka Pathum Thani
  Directions
  รถประจำทางปรับอากาศสาย 543, ปอ.6250, รังสิต-ลำลูกกา
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.