JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 30, 2022

Project Engineer - วิศวกรโครงการ (ประจำพัทยา)

pin location
pin location

Chon Buri

salary icon
salary icon30,000-35,000 บาทต่อเดือน
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรของบริษัท 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้คุมงาน ผู้รับเหมา และอื่นๆ 3. ตรวจสอบแบบ เคลียร์แบบหน้างาน ตรวจสอบปัญหา แจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหาหน้างาน 4. ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ 5. จัดทำ จัดการงานต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารสัญญา ขอซื้อ การเบิกงวดงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
  1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
  2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาก่อสร้าง
  3. มีประสบการณ์ในการประสานงานและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
  4. สามารถจัดการโครงการได้หลายๆ โครงการพร้อมกันอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถตัดสินใจโดยวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สนับสนุนการทำงานเป็นทีม
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS office, Auto cad
  8. สามารถไปประจำที่พัทยาได้
- สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน Jobthai
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด (HABITAT GROUP)
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้อง 1502/2 ถนนวิทยุ
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
: 02-168-8266 ต่อ 103, 063-373-0049
LINE ID: 0633730049
Chon Buri