JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 17, 2022

ช่างไฟฟ้า นนทบุรี

pin location
pin location

Sai Noi, Nonthaburi

salary icon
salary iconตามตกลง (วุฒิ+ประสบการณ์)
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
1.ซ่อมไฟฟ้า ตามแผนที่วางไว้ 2.ตรวจเช็คอาการความผิดปกติเบื้องต้น 3.อื่นๆตามมอบหมาย
  1. เพศชาย
  2. การศึกษา ปวช.ปวส.ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป (ถ้าสายงานไฟฟ้าโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  5. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบในงาน
  6. มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ระบบคอนโทรลไฟฟ้า
  7. มีใจรักองค์กร
1. รับสมัครผ่านทาง JobThai 2. รับสมัครผ่านทาง E-mail
(สำนักงานนนทบุรี คุณศุภานัน), (โรงงานปราจีน โรงงานไทรน้อย คุณกุลริศา)
กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
72 ซอยนนทบุรี 15
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Rat Niyom Sai Noi Nonthaburi