Apr 2, 2020

เจ้าหน้าที่ศิลป์และส่งเสริมการขาย (Art & Sales Promotion)

pin locationLocation
pin location

Mueang Prachuap Khiri Khan, Prachuap Khiri Khan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
  • 1 วางแผนและควบคุมการจัดขายพื้นที่สื่อโฆษณา การกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการที่จัดจัดรายการในแต่ละช่วงเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมายการขาย และรูปแบบกิจกรรม มอบหมายและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • 2 ควบคุมดูแลการดำเนินงานการผลิตสื่อโฆษณา ติดต่อประสานงาน ควบคุมการติดตั้ง การตรวจสอบสื่อ ป้ายประกาศ ตลอดจนควบคุมและจัดสรรงบประมาณการดำเนินการขายพื้นที่สื่อโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งประสานงานการจัดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • 3 จัดทำรายการส่งเสริมการขาย การแถลงข่าว การให้ข่าวและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประสานงาน เจรจาตกลงเงื่อนไขและขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการจัดรายการส่งเสริมการขายภายใต้รูปแบบ (Concept) และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย
  2. อายุ 25 – 30 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด , นิเทศศาสตร์ , การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 - 2 ปี (ผ่านงานธุรกิจค้าปลีก , ศูนย์การค้า , ศูนย์กระจายสินค้า , โรงแรม การบริหารการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ชั้น3
Home Product Center (Public) Co., Ltd.
57 ถนนเพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์, ประจวบคีรีขันธ์, 77000
Tel. : 032 - 618 - 861
Email : homepro40_535@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-832-1299
Location
โฮมโปร มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน
Prachuap Khiri Khan Mueang Prachuap Khiri Khan Prachuap Khiri Khan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company