JobThai
Sep 29, 2023

วิศวกรสนาม

pin locationLocation
pin location

Bang Yai, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุมงาน ตรวจสอบ และติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และเสร็จตรงตามเวลา 2.จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่แผนงานควบคุมงานก่อสร้าง, แผนงานงบประมาณ แผนงานพัฒนาโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของโครงการ 3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบก่อสร้าง ศึกษาเอกสาร แบบและภาพประกอบแบบ ตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุ ถอดแบบและคำนวนปริมาณ/วัสดุ ได้เป็นอย่างดี 4.ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่รายงานความก้าวหน้าของงานประจำสัปดาห์ 5.ดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อมภายในโครงการ และดำเนินการในส่วนความปลอดภัยในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย 6.ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามความเหมาะสม 7.ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน 8.ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารต่างไที่้กี่ยวของกับโครงการก่อสร้างที่ตนรับผิดชอบ 9.ปฏิบัติงานควบคุมดูแลเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ตรวจสอบราคาวัสดุ ควบคุมต้นทุนค่าแรง / วัสดุ / เครื่องมือ 10.บริหารงานและจัดการเรื่องคนได้ ติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผน 11.วิเคาระห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการของตน 12.มีความรับผิดชอบ ใส่ใจ และกระตือรือร้นในการทำงาน อยู่ภายใต้กฎระเบียบ และมีวินัย
Qualifications
 1. เพศชาย
 2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธา ก่อสร้าง
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี ผ่านงานก่อสร้างอาคาร
 5. ใช้โปรแกรม Microsoft word excel project ได้
 6. สามารถเคลียแบบใช้โปรแกรม Autocad เขียนแบบได้ เพื่อตรวจสอบแบบ แก้ไขเพื่อทำงาน
 7. วางแผนงานหลัก วางแผนขั้นตอนในการทำงาน เขียนแผนงานประจำสัปดาห์ พร้อมเปรียบเทียบ
 8. วางแผนการทำงาน วางแผนการสั่งวัสดุ และทำงานให้เป็นไปตามแผนได้
 9. ตรวจสอบการทำงานของ ลูกน้อง และ ผรม.ได้อย่างละเอียดรอบคอบ
 10. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียด รอบคอบ
 11. มีทัศนคติเชิงบวก
 12. มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน
 13. ขับรถกระบะได้ เกียร์กระปุกได้
How to apply
- ส่งจดหมายสมัครงาน - ส่งประวัติมาที่ E-mail - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - โดยจะพิจารณา และนัดสัมภาษณ์ต่อไป
Contacts
คุณสุทธิชา ศุภรณ์พนิตกุล
บริษัท บริดจ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
55/55 หมู่ 10 ( ตรงข้ามบ้านสวนมะลิ ) ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่
Bang Mae Nang Bang Yai Nonthaburi 11140
Tel. : 089-694-6545
Email : cozyspace_08@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
สถานที่ทำงานขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ทำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งบริษัท
Bang Mae Nang Bang Yai Nonthaburi
Directions
ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวสต์เกต ผ่านบางใหญ่ไนท์บาร์ซาร์ เข้าซอยข้างโชว์รูมโตโยต้า ประมาณ 3 กม.ติดต่อเบอร์ของบริษัท เพื่อให้ส่ง Location ให้
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer