May 28, 2020

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

pin locationLocation
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทําบัญชี
 • 2.วางแผนภาษี
 • 3.บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ
 • 4.วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน
 • 5.วางแผนและจัดทํางบประมาณประจําปี
 • 6.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 • 7.ตรวจสอบรายการบันทึกต้นทุนสินค้า สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เพื่อให้ข้อมูลในงบการเงินถูกต้องครบถ้วน
 • 8.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 3. ประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารบัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 4. เป็นผู้ทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี
 5. สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ได้
How to apply
 • สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ซอยนนทบุรี 20 แยก 1 ถนนนนทบุรี 1
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Tel. : 02-527-0868-71
Email : rexproducts_42@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-966-9882
Location
สำนักงานอยู่ใกล้กระทรวงพาณิชย์
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi
Directions
 • 1.รถเมล์สาย 69 ( อนุสาวรีย์ - ท่าอิฐ ) ลงป้ายซอยนนทบุรี 20
 • ( ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับกระทรวงพาณิชย์ )
 • 2.รถสองแถว ( ท่าน้ำนนท์ - แยกเลี่ยงเมืองสนามบินน้ำ )
 • ลงป้ายปากซอยนนทบุรี 20
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.