JobThai
Jul 1, 2022

Sales OEM

pin location
pin location

Sai Mai, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon4อัตรา
1.ติดต่อและหาลูกค้าที่สนใจการผลิต อาหารเสริม เครื่องสำอาง แบบ OEM ในทุกช่องทาง 2.นำเสนอสินค้าและบริการ ในการพัฒนาสูตรผลิต อาหารเสริม เครื่องสำอาง ให้กับลูกค้า 3.นำเสนอในเรื่อง แนวคิดในการทำการตลาดให้กับลูกค้า 4.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรหรือผลิตสูตรตามที่ลูกค้าต้องการ 5.ติดต่อประสานงานกับโรงงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 6.ดูแลลูกค้าหลังการขายเพื่อให้เกิดการต่อยอด และ การซื้อซ้ำ 7.รักษาและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
  1. อายุ 24-40 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ในการทำงานในการขาย OEM อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
  4. มีรถยนต์เป็นของตนเอง หากไม่มีต้องสามารถเดินทางติดต่องานได้โดยรถยนต์สาธารณะ
  5. มีประสบการณ์งานขาย personal care, เครื่องสำอาง อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งใบสมัครงานทาง E-mail หลักฐานการสมัคร - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาวุฒิการศึกษา - เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (กรณืที่เปลี่ยนชื่อ) - เอกสารการผ่านงาน (มีหรือไม่มีก็ได้ )
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
1,2 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า)
O Ngeon Sai Mai Bangkok 10220
LINE ID: nttrct
O Ngeon Sai Mai Bangkok