Oct 19, 2020

เจ้าหน้าที่ทีมบริหารงานกลาง

pin locationLocation
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.ให้บริการด้านกรมธรรม์ เช่น การต่ออายุกรมธรรม์, การเวนคืนกรมธรรม์, การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิ์, การขอใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ โดยดำเนินการให้กับสำนักงานภูมิภาค 3 แห่ง และสาขาที่อยู่ในสายของ 3 ภูมิภาค และการขอกู้ตามสิทธิ์กรมธรรม์ ดำเนินการให้กับภูมิภาคในกรณีที่เกินวงเงินอนุมัติของภูมิภาค 2.ออกใบเตือนการชำระเบี้ยประกันรายปี, สะสมเงินเดือนและ PA ให้กับผู้เอาประกันและตัวแทน (2) 3.จัดส่งใบแจ้งการชำระเบื้ยประกันกลุ่มของผู้เอาประกันสะสมเงินเดือน (Non – APP) รวบรวมและจัดส่งหนังสือยินยอมหักชำระเบี้ยประกันผ่านบัญชีธนาคารในระบบ APP, CCP 4.ออกหนังสือแจ้งรายละเอียดของกรมธรรม์ เช่น จดหมายแจ้งรายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์, จดหมายแจ้งการขยายเวลา-รับเงินสำเร็จ ฯลฯ 5.ดูแลการเก็บเงินต่างๆ จากผู้เอาประกันที่ไม่มีตัวแทนประกันภัยดูแล เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท (พนักงานเก็บเงินเบี้ยประกันต่ออายุ) 6.บันทึกรายละเอียดไปรษณีย์ตีกลับ (Bad Address) และติดตาม แก้ไขที่อยู่ผู้เอาประกันให้ถูกต้อง 7.รวบรวมกรมธรรม์ใหม่เพื่อชำระค่าอากรแสตมป์ให้กับกรมสรรพากร 8.โอนเงินค่าใช้จ่าย (เงินเคลม, เงินกู้, ค่าขอประวัติ, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าอากรแสตมป์) คืนกลับ FPO ภูมิภาคหาดใหญ่, เชียงใหม่, ขอนแก่น และสาขา Online Plus 9.ติดตามเช็คค้างจ่าย , เช็ครับรายได้ และ เช็คไปรษณีย์ตีกลับ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้เอาประกันหรือดำเนินการคืนหนี้สินตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกัน
Qualifications
 1. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจประกันชีวิตอย่างน้อย 1 ปี
 3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงานกรมธรรม์เงื่อนไขของกรมธรรม์
 4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
 6. มีความละเอียด รอบคอบ
How to apply
 • ส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 6
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • รบกวนระบุสาขาที่จะสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย
 • กรอกใบสมัครงานออนไลน์คลิกที่นี่
 • Contacts
  คุณศิริรัตน์ สานุ HR
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  Tel. : 0618230317
  Email : hrmuangthai_201@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
  Directions
  ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร (ออกประตู 3) ฝั่งตรงข้ามเป็นธนาคารธนชาติ
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company