JobThai
Jan 20, 2022

ธุรการฝ่ายวิศวกรรม ส่วนธุรการสำนักงาน

pin locationLocation
pin location

Tha Mai, Chanthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
รับมอบนโยบายและเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติ จัดทำเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิศวกรรม และงานซ่อมบำรุง ภายในโรงงาน จัดทำเอกสาร และตรวจเช็คอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอะไหล่สำคัญที่ใช้ใน งานซ่อมบำรุง ภายในโรงงาน จัดทำรายงาน และสรุปผลใบแจ้งสร้างและใบแจ้งซ่อม และเอกสารที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง ภายในแผนกวิศวกรรม จัดทำรายงาน ERP - Bill of Material & PR ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย. การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.รับมอบนโยบาย เป้าหมาย KPIs และวัตถุประสงค์จากผู้บังคับบัญชา 2.ควบดุมดูแลการเบิกจ่ายอะไหล่ และอุปกรณ์ 3.งานเอกสารออกหมายเลขงานแจ้งซ่อม-แจ้งสร้างให้กับแผนกที่ร้องของานซ่อมสร้าง 4.จัดทำ เอกสาร PR และ ใบขอราคา สำหรับงานซ่อมสร้าง 5.ร่วมตรวจนับสต๊อกอะไหล่ร่วมกับแผนกบัญชี 6.พิมพ์งานเอกสารต่างๆในแผนก 7.การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ 8.การปฎิบัติงานในอุปกรณ์สำนักงานใด้อย่างถูกวิธี ถูกต้องและปลอดภัย 9.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายหรือแผนที่วางไว้ 10.เข้าร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อรับคำสั่งหรือนโยบายการปฏิบัติงาน 11.ดำเนินงานอนุรักษ์การจัดการพลังงาน 12.ดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของแผนกวิศวกรรม ( KPI ) ให้ได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ และเป้าหมายได้อย่างประสิทธิภาพ 13.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด /สามารถทำงานได้ในวันเสาร์
  2. มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องบริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีอุตสากรรม / อื่น ๆ
  3. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  4. ด้านธุรการงานวิศวกรรมและคลังอะไหล่วิศวกรรม
  5. คอมพิวเตอร์Microsoft Word , Microsoft Excel, Power point , Internet
  6. สามารถสรุปและทำรายงานประจำวันในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน หรือในแผนกงานด่วน ไม่ด่วนได้
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  8. มีความรู้โปรแกรมเฉพาะ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ในระดับเกณฑ์พอใช้
How to apply
1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์) 3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์) 4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง 5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
Contacts
คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
43/4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
Tel. : 095-685-1691 หรือ 062-895-6993
Email : sunshine_42@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0956851691
Location
ประจำโรงงานที่ จ.จันทบุรี
Song Phi Nong Tha Mai Chanthaburi
Directions
สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้) สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company