JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 28, 2022

Warehouse Supervisor

pin locationLocation
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมสต๊อกสินค้าคงคลังให้ถูกต้องแม่นยำ 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมาย 4. วางแผนการรับ-ส่งสินค้า ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งให้การรับส่งสินค้าเป็นไปตามเวลานัดหมายที่กำหนด 5. ประสานงานหน่วยงานภายในให้ดำเนินงานขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 6. จัดทำสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจำวัน,ประจำเดือน 7. ตรวจสภาพรถขนส่งให้มีสภาพพร้อมส่งสินค้าอยู่เสมอ 8. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนับสนุนงานขนส่ง 9. ปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์
  2. มีประสบการณ์การทำงานในคลังสินค้า การวางแผนด้านขนส่งสินค้าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Excel, Power Point, Word
  4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถเจรจากับคนหมู่มากได้
  6. มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
  7. สามารถทำงานเข้ากะได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
Contacts
คุณศิตา พันธ์ยัง,คุณปัณธพร แสงไซ, คุณปริณดา
Perfect Companion Group Co., Ltd.
169,171,172 หมู่ 16
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Tel. : 02-706-0480-90
Email : perfectcomp_65@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-706-0009
Location
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company