รับสมัครด่วน
Nov 24, 2020

ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ (QSM Manager)

pin locationLocation
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. กำหนดแนวทาง วางแผน ประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบฯ หรือมาตรฐานต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 2. ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงเอกสารทั้งระบบ 3. ควบคุม การขอ/ต่ออายุการรับรองระบบหรือมาตรฐานต่างๆ และการตรวจติดตามทั้งภายในและภายนอบริษัท 4. กำหนดแผนการประชุม MR ควบคุมและตรวจสอบรายงานการประชุม MR รวมถึงติดตามผลการดำเนินการตามมติของที่ประชุม 5. กำหนด ควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาระบบการควบคุมเอกสารในระบบ 6. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี 7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี / โท ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ทำงานด้านจัดการระบบคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 5 ส, GMP, HACCP, HALAL, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 , BRC, IFS, ETI, FSSC 22000 เป็นต้น
  5. มีภาวะการเป็นผู้นำสูง
  6. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. หากเคยมีประสบการณ์งานด้านอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครทาง Email - สมัครด้วยตนเอง
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
383 อาคารชินพงษ์ ตรงข้าม ซ.ลาดหญ้า 6 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Tel. : 02-861-4805-10 Ext 2111
Email : bkkinterfood_60@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-429-0339
Location
Ban Mai Sam Phran Nakhon Pathom
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.