รับสมัครด่วน
Oct 29, 2020

HR Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 Position
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 2.งานคัดเลือกและสรรหา โดยวางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก และจัดทำ JD เพื่อให้ได้พนักงานตรงตาม Spec. และทันเวลา 3.งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยสำเร็จ เปรียบเทียบตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ 4.งานพัฒนาและฝึกอบรม โดยการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ดูการปฎิบัติตามข้อกฏหมาย พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของบุคลากร และปฎิบัติตามที่ข้อกฎหมายกำหนด 5.งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ โดยทบทวนระเบียบข้อบังคับ ปรับปรุงสวัสดิการ แก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร และถูกต้องตามกฏหมาย 6.งานพัฒนาองค์การด้านกลยุทธ์ โดยบริหารการจัดการโดยให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 7.งานอาคารและสถานที่ โดยบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดความสะอาดและความสะดวกในการใช้งาน 8.งานบริการรับ-ส่งเอกสาร โดยบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ทันเวลา และเกิดความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานต่างๆ 9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป และผ่านงานระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Tiger soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เคยผ่านงาน หรือได้รับการอบรมหลักสูตร จ.ป.วิชาชีพ หรือได้รับวุฒิบัตรProfessional Safety Officer จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
 5. มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9000
 6. มีความรู้และสามารถจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร เช่น SWOT, KPIs, Competency, Job description ฯลฯ
 7. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน,พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
 8. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน, พระราชบัญญัติส่งเสริมคนพิการ
วิธีการสมัคร
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • หรือโทรสอบถามรายละอียดก่อนได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่าง
  ติดต่อ
  HR Department
  Royi Sal Co., Ltd.
  เลขที่ 436,438 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3
  Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
  โทรศัพท์ : 02-294-7103 ext 507
  อีเมล : royisal_57@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 02-294-7104
  เว็บไซต์ : https://www.royisal.com
  LINE ID: royisaljobs
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  BRT สถานีวัดด่าน
  Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok
  วิธีการเดินทาง
  BRT สถานีวัดด่าน
  ใช้งานแผนที่
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form