รับสมัครด่วน
Nov 23, 2020

พนักงานฝ่ายผลิต

pin locationLocation
pin location

Bang Bo, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon30 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จ สิ้นภาระกิจนั้นๆ 4. รักษาความลับบริษัทอย่างเคร่งครัด 5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด 6. ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วนและในสภาพปกติ 7. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :2015 , GMP, HACCP และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ทุกสาขา และจะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี
 4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน
 6. มีความกระตือรือร้น มีความรอบคอบในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
How to apply
- สมัครผ่าน Job Thai (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ - สมัครผ่าน web recruit ของบริษัท
Contacts
คุณประไพพร/คุณหนูลิด
บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
98 หมู่ 1
Khlong Niyomyattra Bang Bo Samut Prakan 10560
Tel. : 02-317-5485-89 ต่อ 148 , 086-342-2063
Email : hrkingstella_24@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-317-5490
Location
Khlong Niyomyattra Bang Bo Samut Prakan
Directions
 • http://210.1.6.67/Webrecruit/form/start.aspx
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.