รับสมัครด่วน
Jun 14, 2021

Costing Supervisor

pin locationLocation
pin location

Bangkok Noi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ตรวจสอบ Costing ใน AX และคำนวณ Cost ใน BI - บันทึก Inventorg Master data - ตรวจสอบ Standard Cost กับ Actnal Cost - ตรวจสอบการทำ CN PO ข้อมูลดำเนินการบันทึก ถูกต้องครบถ้วน - วางแผน และจัดทำฐานข้อมูลสินค้าแต่ละชนิด เพื่อใช้ในการคำนวณ และวิเคราะห์ต้นทุนจริง - จัดทำรายงานและวิเคราะห์กำไรตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้านำเสนอต่อผู้บริหาร - จัดทำรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตนำเสนอผู้บริหาร เพื่อกำหนดราคาขายที่เหมาะสมกับสถานะการณ์ที่เป็นปัจจุบัน - ควบคุมดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศหญิง / ชาย
  2. อายุ 30 - 43 ปี
  3. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี (เท่านั้น)
  4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ที คล่องแคล่ว กล้าพูด กล้าตัดสินใจ
  5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง มีความรู้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
  6. มีประสบการณ์ด้าน Costing 3 ปีขึ้นไป ประสบการณ์บริษัทซื้อมาขายไป หรือ OEM , โรงงานอุตสาหกรรม
How to apply
*** สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้กรุณาติดต่อที่เบอร์ 091-229-0414 *** ( ในวันเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น. - 18.00น.) ID Line : 0912290414 E-Mail : hr@fashofgroup.com 1. สมัครผ่านทาง JobThai 2. สมัครผ่านทาง E-mail 3. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางไปรษณีย์ 4. สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ 5. สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกทรัพยากรบุคคล
Contacts
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด , บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
สำนักงานอรุณอมรันทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tel. : 091-229-0414
Email : hrprofascino_113@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0912290414
Location
Sirirat Bangkok Noi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.