รับสมัครด่วน
Oct 23, 2020

ผู้จัดการโครงการ / Project Manager

pin locationLocation
pin location

Bang Khen, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท และตามประสบการณ์การทำงาน
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- วางแผนบริหารโครงการ รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง - ควบคุมดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลา และค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ - ควบคุมงานให้อยู่ภายใต้มาตรฐานของเจ้าของโครงการ โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย - ประสานงานกับทีม ควบคุมการทำงาน และให้ทำปรึกษาภายในทีม - เข้าร่วมประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างของบริษัทฯ เจ้าของโครงการ และทีมที่เกี่ยวข้อง - ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน INTERIOR
  3. มีทักษะในการบริหารโครงการ และบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา และมีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทำงานได้ (ตามความจำเป็น)
  7. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
How to apply
- สมัครได้ด้วยตนเอง เอกสารพร้อมรูปถ่าย - สมัครผ่าน E-mail ของบริษัท - สมัครผ่าน Job Thai (Click Apply Now)
Contacts
คุณจิราวรรณ สูงขาว
BELL INTEIOR CO., LTD. (HEAD OFFICE)
1/8 ซอยคู้บอน 27 แยก 40 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Tel. : 02-047-6407 #107
Email : bell8interior_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-047-6410
Location
สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
Tha Raeng Bang Khen Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.