รับสมัครด่วน
Mar 31, 2020

PE.POTOTYPE ASSISTANT CHIEF/CHIEF.

pin locationLocation
pin location

Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากปัจจุบัน (New Size,New STD"A",New Compound, New Meterial, New Process,New M/C)
 • 2.ออกแบบและวางแผนการทดลองผลิตแบบต่างๆ
 • 3.นำข้อมูลต่างๆ ทีได้จากการทดลองมาทำการวิเคราะห์เช่น ข้อมูลในส่วนของ G/H,FG,Part Product เทียบกับ Spec ลูกค้า
 • 4.สรุปข้อมูล ผลที่ได้จากการทดลองให้เป็นเอกสารที่ีเข้าใจง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ขององค์กร และนำเสนอผู้บริหาร
 • 5.อิื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ IE,ME,CHEM-ENG
 3. มีความสามารถใช้ MS-OFFICE ได้
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ปานกลางถึงดี
 5. เข้าใจ DWG ได้ดี
 6. มีความเข้าใจในเรื่องวัสดุศาสตร์/วิศวกรรมการผลิต/เครื่องมือและซ่อมบำรุงต่างๆ
How to apply
 • - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
 • - ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณคัมภีร์ เงินเจริญ
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
157/4 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน
Lam Sai Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170
Email : ittc_56@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 035-902-703
Website : www.ittc.co.th
Location
Lam Sai Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.