รับสมัครด่วน
Apr 7, 2020

Internal Audit Officer ประจำสาขาหัวหมาก

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • - วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนต่างๆ ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้
 • - บริหารการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผน จัดทำและตรวจทานรายงาน สรุปประเด็นความเสี่ยง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอน ให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ
Qualifications
 1. จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. มีประสบการณ์ในงาน External Audit , Internal Audit หรือ Internal Control ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
 4. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่ดี
 5. ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารใถใช้โปรแกรม ACL ได้
 7. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอบ CIA หรือได้รับวุฒิ CIA มา
 8. หากมีประสบการณ์ตรวจสอบในระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
How to apply
 • - สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที
 • - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ
 • - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • พร้อมแนบเอกสารดังนี้
 • 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
 • 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 • มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
 • 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
 • 4. ประวัติย่อ (Resume)
 • - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
 • ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
Contacts
ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
Tel. : 091-119-3004
Email : Thainamth_398@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
สาขาหัวหมาก ติดถนนรามคำแหง
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.