Apr 3, 2020

เภสัชกรปฏิบัติงานประจำร้านยาสาขา(ในเครือ BDMS)

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.ดูแล รับผิดชอบ การจ่ายยา/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำ/ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 • 2.ดูแล รับผิดชอบ ในการจัดทำเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฏหมาย มีบัญชีซื้อ/จำหน่ายยาอันตราย เป็นต้น
 • 3.มีส่วนร่วมในการดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่จำหน่ายภายในร้าน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
 • 4.มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานขายภายในสาขาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม
 • 5.มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน สนับสนุนการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆในสาขา โดยความร่วมมือกับฝ่ายส่งเสริมการขาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางบริษัทฯ
 • 6.มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับยา/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ แก่พนักงานขาย/ผู้ช่วยเภสัชกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างถูกต้อง เหมาะสม
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง
 2. มีใบประกอบวิชาชีพ
 3. จบหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
How to apply
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณณรงค์ธรรม
บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel. : 082-451-5553
Email : savedrug01_19@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
In many provinces
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.