รับสมัครด่วน
Oct 21, 2020

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบและแม่พิมพ์

pin locationLocation
pin location

Ban Sang, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
1. เขียนแบบ 2. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3. ประชุมทบทวนข้อกำหนดของลูกค้ากับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. วางแผนการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดวันจัดส่งให้หัวหน้า 5. ทวนสอบแม่พิมพ์ จัดทำ Inspection data sheet แม่พิมพ์ 6. สั่งทำมีดตัดงานใหม่ และตรวจสอบมีดใหม่ 7. ประสานงานเกี่ยวกับแบบ และเอกสารต่าง ๆ กับลูกค้า 8. ควบคุมและแจกจ่ายแบบ 9. ทำรายงานการทำงานส่งหัวหน้าแผนก 10. ควบคุมและดูแลระบบ IT และระบบสารสนเทศ 11. ปฏิบัติการแก้ไข / ป้องกัน กรณีตรวจระบบพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 12. ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าแผนก กรณีหัวหน้าแผนกไม่อยู่ หรือได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติแทน 13. ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  2. เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
  3. สามารถเขียนแบบ,อ่านแบบได้
  4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
How to apply
- สามารถมาสมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่านทาง Jobthai
Contacts
แผนกบุคคล
MITRMAN MARKETING & ENGINEERING CO.,LTD.
8/8 หมู่ 3
Bang Krabao Ban Sang Prachin Buri 25150
Tel. : 037-577-096-8 ต่อ 16 ,086-304-3218
Email : hr.mmec_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 037-577-099
Website : www.mitrman.com
Location
Bang Krabao Ban Sang Prachin Buri
Directions
รถส่วนตัว
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.