JobThai
Jan 14, 2022

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

pin location
pin location

Sai Mai, Bangkok

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
* วางแผนการตลาดระยะสั้น และ ระยะยาว รวมทั้งวาง กลยุทธ์ทาง การตลาดแบบ Online และ Offline, ส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์, วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด พร้อม เสริมสร้าง การรับรู้ถึงแบรนด์สินค้าของ บริษัทนำเสนอ แผนงานและพัฒนา ประสิทธิภาพทางการตลาดพร้อม ขับเคลื่อนและการดำเนินงาน * วางแผนงาน บริหารทีมงาน ให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร * วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายในทุกช่อง * รับนโยบายพร้อมดำเนินการจากผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย * มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย FDA ISO GMP HALAL เครื่องสำอางและอาหารเสริม * พัฒนาและวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแบรนด์ เพื่อรองรับ การเจริญเติบโต * สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้ สามารถ สำรวจตลาดดูคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ * ประสารงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบรรลุนโยบายของบริษัท
 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ30-45 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด ,IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. รับพิจารณาผู้ที่มีประสบการการตลาดตรงด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม 1 ปีขึ้นไป
 4. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง
 5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 6. มีประสบการในตำแหน่งผู้จัดการการตลาด 2 ปีขึ้นไป
 7. มีความรู้ด้าน Social Media เป็นอย่างดี
 8. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 10. มีความกระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดธีมงาน มีทักษะในการนำเสนอและประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 11. มีประสบการด้านระบบ ISO / GMP / HALAL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 13. สามารถสรุปข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบของรายงานและกราฟได้
 14. มีความรู้เกี่ยวกับ เครื่องสำอางและอาหารเสริม
 15. ศึกษากระแสเครื่องสำอางและอาหารเสริมอยู่เสมอ
1. สมัครด้วยตนเอง 2. ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai 3. add line : bono1279 4.โทรสอบถาม 0955844462
คุณประภัสสร ภู่สุข (คุณโบว์) ฝ่ายบุคคล
บริษัท เวก้าเนเจอรัล จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน โกลเด้น เพลสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล เลขที่77/17 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. ที่ตั้งโรงงาน ตั้งอยู่ในโครงการเด่นชัยคลอง 8 เลขที่ 209/10 ม.2 ซ.สุนทรวิภาค ต.แพรกาษาใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
O Ngeon Sai Mai Bangkok 10220
LINE ID: bono1279
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน โกลเด้น เพลสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล เลขที่77/17 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. ที่ตั้งโรงงาน ตั้งอยู่ในโครงการเด่นชัยคลอง 8 เลขที่ 209/10 ม.2 ซ.สุนทรวิภาค ต.แพรกาษาใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
O Ngeon Sai Mai Bangkok
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน โกลเด้น เพลสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล เลขที่77/17 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. ที่ตั้งโรงงาน ตั้งอยู่ในโครงการเด่นชัยคลอง 8 เลขที่ 209/10 ม.2 ซ.สุนทรวิภาค ต.แพรกาษาใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280