JobThai
รับสมัครด่วน
Oct 3, 2022

ผู้จัดการร้าน / รองผู้จัดการร้าน

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary icon25,000
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
• บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานพนักงานในร้านฮะจิบัง ราเมน สาขาที่รับผิดชอบ โดยกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ระบบการบริการลูกค้าและความสะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ดูแลและควบคุมทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือของร้าน เช่น วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ • วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด • วางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อการทำงาน • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น • รับฟังและร่วมแก้ไขปัญหา โดยวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น • พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คำแนะนำและสอนงาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
Qualifications
  1. อายุ 26 - 40 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านอาหารอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  4. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  5. มีความซื่อสัตย์ มีใจรักการบริการ และมีความอดทน
  6. สามารถทำงานนอกเวลาได้
  7. มีภาวะผู้นำและมีทักษะการสอนงาน รวมถึงมีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
How to apply
- ส่งใบสมัครทางอีเมล - ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
Contacts
ศศิวิมล บุญมั่น
บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
240 ถ.พระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Email : hajibang_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-281-8939
Location
ทุกจังหวัด
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company