รับสมัครด่วน
Jan 21, 2021

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Nava Nakorn Industrial Estate Pathumthani Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
•ตรวจสอบ เสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน •วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย •ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน •วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน •แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่าง เสียง ความร้อน ในสถานประกอบกิจการ •ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน •รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 24-28 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 1 ปีขึ้นไป
  5. มีความรู้ระบบ Fire pump system, GMP, ISO
  6. หากมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
  8. สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
How to apply
- ส่งใบสมัครทางอีเมลล์ - ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณนุสรา สุขปรุง
บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
240 ถ.พระสุเมรุ
Talat Yot Phra Nakhon Bangkok 10200
Email : hajibang_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-281-8939
Location
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.