รับสมัครด่วน
Apr 15, 2021

Quality Supervisor (QC/QA)

pin locationLocation
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconSalary
salary icon18,000-20,000 หรือตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon4
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้ากลุ่มอาหารเปียกให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ติดตามและเฝ้าระวังปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพสินค้า 3. รับผิดชอบการสุ่มและตรวจสอบคุณภาพอาหารประจำวัน 4. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO GMP&HACCP 5. รับผิดชอบการตรวจติดตามระบบคุณภาพจากลูกค้า 6. สรุปปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไข 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  3. มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารจะพิจรณาเป็นพิเศษ
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ ทักทักษะการสื่อสารที่ดี
  5. มีทัศนะคติดี มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  6. มีวินัย ความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
  7. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO , GMP &HACCP
  8. สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้
  9. มีประสบการณ์ด้านเครื่องRetort เครื่องฆ่าเชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านJobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
Contacts
คุณศิตา พันธ์ยัง
Perfect Companion Group Co., Ltd.
169 หมู่ 16
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Tel. : 02-706-0480-90
Email : perfectcomp_69@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-706-0009
Location
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company