รับสมัครด่วน
Oct 28, 2020

QC.staff

pin locationLocation
pin location

Samut Sakhon Industrial Estate Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุมการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ 2.จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 4.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้กับผู้บังคับบัญชา 5.ร่วมกำหนดมาตรฐานกับผู้บังคับบัญชา ในเรื่องของมาตรฐานสินค้า 6.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ
Qualifications
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านควบคุมคุณภาพ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรงงานผลิตอาหาร) อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Microsoft Word, Excel, Power Point
 5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 6. มีความละเอียดรอบครอบ และมีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานได้สำเร็จภายใต้เวลาที่จำกัด
 7. สามารถเข้ากะได้
How to apply
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย) 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สนใจสมัครส่งประวัติทาง E-mail : rapee_na@luf.co.th,human@luf.co.th หรือทาง Line (ID:0892544500)
 • Contacts
  คุณสุนิศา เลื่อนแก้ว, คุณพิสิษฐ์ โพธิ์พรมศรี,คุณรพี นามปักษ์
  LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
  สำนักงานใหญ่สมุทรสาคร : 1/74-75 ถนนพระราม 2 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
  Tel. : 034-490-009-12, ต่อ 522 ,333
  Email : luckyunionfoods_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 034-490-008
  LINE ID: 0892544500
  Location
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.