Nov 29, 2021

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

pin location
pin location

Bang Pakong, Chachoengsao

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
1.วางแผนการจัดส่งประจำวันตามจำนวน ORDER ของลูกค้า 2.ตรวจเช็คสินค้ากับทางฝ่ายคลังสินค้าว่ามีสินค้าเพียงพอต่อการส่งมอบหรือไม่ 3.เบิกสินค้าจากหน่วยงานคลังสินค้าเพื่อรอส่งมอบสินค้า 4.ตรวจสอบเอกสาร ปริมาณและคุณภาพสินค้าก่อนส่ง 5.ประสานงานกับฝ่ายขาย 6.ตรวจสอบเอกสารที่ต้องนำกลับมาจากการส่งมอบ 7.คิดคำนวณต้นทุนเฉลี่ยการจัดส่งแต่ละวัน 8.วางแผนจัดสายรถและว่าจ้างรถรับจ้างเพื่อส่งสินค้า 9.ออกใบอนุญาติขอนำของออกนอกบริเวณโรงงานให้กับรถรับจ้าง
 1. วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 3. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร
 5. มีความรู้เส้นทางต่างๆในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • สนใจสมัครด้วยตัวเอง
 • สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
 • ส่ง Resume มาที่ E-Mail
 • Khun Putpicha, Khun Aimvika
  บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด
 • 2832, 2834, 2836 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 • 88 ม.5
 • Tha Kham Bang Pakong Chachoengsao 24130
  Tha Kham Bang Pakong Chachoengsao