JobThai
Sep 25, 2023

QCหัวหน้าไลน์/Import-Export/ขับรถ ท.2/บัญชี/บุคคล/ช่างซ่อมบำรุง

pin locationLocation
pin location

Bangpoo Industrial Estate Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
QC(หัวหน้าไลน์) -รับใบสั่งผลิตมาดำเนินการเขียนใบเบิกวัตถุดิบ -ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการผลิต -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน -ควบคุม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ความถูกต้องของการติดตั้งเครื่องจักร ตั้งค่าควบคุมกระบวนการ สภาวะแวดล้อมการผลิต และปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผน CCP -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ขับรถ 6 ล้อ(ท.2) -ขับส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตาม Order ลูกค้า Import-Export -บริหารจัดการภายในฝ่ายส่งออกทั้งหมด -ตรวจสอบOrder ของลูกค้า และจัดทำแผนส่งออกประจำเดือน -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง -จัดทำเอกสารเพื่อการส่งออกให้กับลูกค้า -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย บัญชี -จัดทำเช็คตามใบวางบิล/PO เมื่อครบกำหนดรับชำระเงินและทำใบหัก ณ ที่จ่าย -กระทบยอดเจ้าหนี้ทุกตัว / ภาษี ณ ที่จ่ายทุกเดือน -ลงบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ -บันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน เข้าแฟ้มถาวร -คิดมูลค่า ค่าเสื่อมราคา แต่ละงวดบัญชี -ตรวจนับทรัพย์สินตามบัญชีที่มีบันทึก -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่บุคคล -สรรหาหาพนักงานให้ตรงตามตำแหน่ง,รับสมัครงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น -ดำเนินหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและจัดทำแผนอบรม,ยื่นกรมพัฒฯ -อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมภายใน -ทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้พนักงานในบริษัทฯทราบ,กล้าแสดงออก -ดูแลเอกสารพนักงานต่างด้าว 3 สัญชาติ(พม่า,กัมพูชา,ลาว) -มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพ(BRC,HACCP GHPs) -ปฎิบัติงานอื่นที่ไก้รับมอบหมาย ช่างซ่อมบำรุง -บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในบริษัทตามแผน -ซ่อมแซม,ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องมือที่ชำรุด -ตรวจสอบดูแลอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกการผลิต -ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เจ้าหน้าบัญชี-เพศหญิง,วุฒิ ปวส.ขึ้นไป,อายุ 28-35 ปี ,ต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชี
  2. เจ้าหน้าที่บุคคล-เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป อายุ 28-35 ปี ,มีประสบการณ์ด้านบุคคล,สามารถขับรถยนต์ได้(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. QC(ญ)หัวหน้าไลน์-วุฒิม.3 ขึ้นไป (ต้องมีประสบการณ์ด้านคุมสายการผลิตอาหาร)
  4. ขับรถ 6 ล้อ เพศชาย อายุ 30-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
  5. Import-Export เพศหญิง อายุ 27-35ปี ,ปวสขึ้นไป,สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี,-ขับรถยนต์ได้(มียานพาหนะมีใบขับขี่รถยนต์)
  6. ช่างซ่อมบำรุง-เพศชาย อายุ 25-30ปี ,ปวช - ปวส.
Contacts
คุณทิพย์, คุณแต
Pet Treats Co., Ltd.
488/8 ม.2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : 092-794-8479
Email : pettreatsltd_14@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-136-4241
LINE ID: 092-794-8479
Location
Bangpoo Industrial Estate
Phraek Sa Mai Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer