JobThai
Jul 1, 2022

Branch Manager - Aroma Shop สาขา Pattaya

pin locationLocation
pin location

Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
ตำแหน่ง ผู้จัดการ Aroma Shop 1. วางแผนกการขายสินค้า ตกลงเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย การขยายฐานการขายช่องทางการลูกค้าทั่วไป 2.ร่วมกำหนด เสนอเป้าการขายสินค้า ผลตอบแทนการขายต่อผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุม ติดตาม กระตุ้นยอดขาย และตรวจสอบการเบิกจ่ายส่งคืนอุปกรณ์สาธิตลูกค้า 4.ร่วมจัดทำแผนส่งเสริมการขายกับแผนกการตลาด รวมทั้งควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการส่งเสริมการขายของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา 5.กำหนดแผนออกเยี่ยมลูกค้าของทีมงานขาย และออกเยี่ยมลูกค้าตามแผนที่กำหนด 6.สรุปวิเคราะห์ รายงานผลพร้อมปัญหาและวิธีแก้ไข รวมถึงนำเสนอความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขายต่อผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึันไป
 2. ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการขาย 5 ปีขึ้นไป
 4. มีความเป็นผู้นำ, มีทักษะในการบริหารและการนำเสนอ
 5. รักการทำงานแบบมีระบบ วิเคราะห์การทำงาน เข้าใจระบบการทำ Business Review และวิเคราะห์ตลาดได้
 6. เชื่อในระบบการตลาดและสามารถจัดกิจกรรมการตลาดในท้องถิ่นได้โดยสามารถประสานงานกับการตลาดส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
 7. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ บริษัทมีรถประจำตำแหน่ง (รถกระบะแบบมี Cap) พร้อมค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยงและค่าคอมมิชชั่นการขาย
How to apply
 • สมัครผ่าน Jobthai
 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.)
 • จดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail ผู้สมัครโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก และหากได้รับการติดต่อโปรดแต่งกายสุภาพ เอกสารสมัครงานพร้อมหลักฐาน 1 ชุด ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป 5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน / เงินเดือน 6. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร , สำเนาบัตรประกันสังคม รวมทั้งตรงต่อเวลาและมาตามกำหนด
 • Contacts
  คุณปลา
  Aroma Group
  Tel. : 02-159-8999 ต่อ 602 , ID LINE : 063-234-2377
  Email : aromathailand_217@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-530-6730
  LINE ID: 0632342377
  Location
  Chon Buri
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company