รับสมัครด่วน
Mar 8, 2021

พนักงานส่งเสริมการลงทุนอาวุโส (Senior BOI)

pin locationLocation
pin location

Khlong San, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. งานสิทธิประโยชน์ BOI - วิเคราะห์โครงการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหม่ - รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหม่ รวมถึงติดต่อประสานงานในการชี้แจงโครงการจนได้รับการส่งเสริม - ตรวจสอบ ติดตามงานโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วให้เป็นไปตามเงื่อนไข - ยื่นขออนุญาต ต่ออายุ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และอื่นๆ ในการดำเนินการโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเงื่อนไข - ติดตามข่าวสาร ประกาศ กฎหมาย จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. งานนำเข้าเครื่องจักร - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายดูแลโครงการเรื่องแผนการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ - ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ - ยื่นขออนุญาตต่างๆด้วยระบบงานเครื่องจักร eMT online เช่น ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร สั่งปล่อยเครื่องจักร และการดำเนินการอื่นๆเกี่ยวกับงานเครื่องจักร - ประสานงานกับ shipping เพื่อเคลียร์สินค้าจากศุลกากร - จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิประโยชน์และการนำเข้าเครื่องจักร เพื่อยื่นต่อกรมศุลกากรและสมาคมสโมสรนักลงทุน 3. งานสิทธิประโยชน์ช่างฝีมือต่างด้าว - ยื่นขออนุมัติตำแหน่ง บรรจุตำแหน่ง และการขออนุญาตอื่นๆ ของช่างฝีมือต่างด้าว ด้วยระบบ BOI e-Expert หรือระบบ Single Window - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับอนุมัตินำช่างฝีมือต่างด้าวเข้าทำงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านBOI/นำเข้าเครื่องจักรโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่ (มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ ปรับตัวง่าย มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน
How to apply
 • สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา"
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail recruit@ace-energy.co.th
 • Contacts
  ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
  เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ19
  Khlong San Khlong San Bangkok 10600
  Tel. : คุณพนิดา (สำนักงานใหญ่) 063-206-8067คุณพิมลพรรณ (สำนักงานใหญ่) 063-210-9506 คุณอุศุมา (สำนักงานใหญ่) 065-719-6346คุณยุทธศักดิ์ โซนอีสานบน 081-372-7748 คุณอำนาจ ไซต์งานสวนกิตติ 084-361-6299, 065-509-1270
  Email : shaiyo14_203@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Office คลองสาน - ITF สีลม
  Khlong San Khlong San Bangkok
  Directions
  เลขที่ 1 ซ.เจริญรัถ19 ฝั่งตรงข้ามคลองสานพลาซ่า สามารถลง BTS สถานีเจริญนคร (สายสีทอง) แล้วเดินเข้าซอยมาประมาณ 200 เมตร ฝั่งขวามือจะเป็นซอยเจริญรัถ19 บริษัทฯ จะตั้งอยู่ลำดับที่ 1 ตึกหินอ่อนสีเทา
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company