JobThai
Sep 27, 2023

Business Analyst (BA) - WFH 95% + Office 5%

pin location
pin location
bts iconBTS Chong Nonsi, Sala Daeng
mrt iconMRT Sam Yan, Si Lom
brt iconBRT Sathon
salary icon
salary icon25,000 - 70,000
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
มาร่วมงานกับ THiNKNET หากคุณมีความหลงใหลในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เราคือองค์กรที่รวบรวมคนที่มีความรู้ความสามารถ มีสปิริต มีแพสชัน และมีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมและโลกใบนี้ เราเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนำข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างมีคุณค่าอยู่เสมอ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา JobThai แพลตฟอร์มหาคน หางาน สมัครงานอันดับ 1 ของประเทศไทยที่มีผู้ใช้งานมากกว่าล้านคนต่อวัน และ Product อื่น ๆ อีกมากมายที่พวกเรา THiNKNET สร้างสรรค์ออกมาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและสังคมของคนไทยให้ยั่งยืน ที่สำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สามารถร่วมงานกับเราได้ ด้วยรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Workplace และ Flexible Hour ให้คุณมีอิสระในการเลือกสถานที่และเวลาทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร้ข้อจำกัด - ทำงานจากที่ไหนก็ได้ แค่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะทำงานที่บ้าน หรือร้านกาแฟ เปิดอิสระการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ - สำหรับคนที่อยากเข้าออฟฟิศบ้าง เรามีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ - ระบบการเข้างานที่ยืดหยุ่น ภายใต้เงื่อนไขเวลาทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ Business Analyst คือเป็นทีมที่มีหน้าที่ในการประสานงาน ทำความเข้าใจรายละเอียด เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาจาก Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำใช้ในการพัฒนาระบบ
 • รายละเอียดของงาน
 • - ทำความเข้าใจภาพรวม, ที่มา, ขอบเขตและความสามารถของ Software Product ที่รับผิดชอบ - เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการและปัญหาจากผู้ใช้งานทั้งภายนอกและภายในองค์กร - วิเคราะห์ Business Requirement จากข้อมูล ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้จากการสำรวจ สัมภาษณ์ ดูสถิติ - เก็บ Feedback จากระบบและผู้ใช้งานเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ - กำหนดเงื่อนไขการตรวจรับการส่งมอบซอฟต์แวร์ในแต่ละรอบการทำงาน - ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาซอฟต์แวร์และสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ - วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Product เพื่อให้สอดคล้องกับ Business Value
 • Stack ที่เราใช้
 • - Looker studio (Data studio) - Google analytic - Google tag manager - Adobe XD, Figma - JIRA/Confluence
  1. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความเข้าใจในพื้นฐานด้าน Logic การเขียน Program เบื้องต้น
  3. สามารถบริหารจัดการงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้เป็นอย่างดี (Multitasking)
  4. มีแรงขับเคลื่อนการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Self-driven)
  5. สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงได้
  6. มีทักษะการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  7. มีความรับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว มีไหวพริบ และมีความคิดสร้างสรรค์
  8. มีความสนใจใน Digital product และเทคโนโลยี
  9. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนา Software และ SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สมัครผ่านระบบ JobThai เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
  United Center Building
  Si Lom Bang Rak Bangkok
  - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง ทางออกที่ 2 - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม ทางออกที่ 2 - รถเมล์สาย 15, 76, 77, 115, 162, 163, 164, 504, 505, 514
  Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
  THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
  JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
  Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer