รับสมัครด่วน
Nov 25, 2020

หัวหน้าฝ่ายควบคุมระบบคุณภาพ ISO 9001 ( QMR )

pin locationLocation
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- บริหารจัดการและดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 - ควบคุมเอกสารบันทึกคุณภาพทั้งหมดในระบบคุณภาพ - กำหนดให้มีการตรวจประเมินระบบ ทั้งจากภายในและภายนอก - ควบคุม / ดุแล / ติดตามผล KPIs ของทุกหน่วยงาน - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 - รายงานต่อผุ้บริหารระดับสูงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ - อบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามระบบ
Qualifications
  1. เพศชาย/ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน QMR อย่างน้อย 3 ปี
  4. มีความรู้เด้านระบบบริหารคุณภาพเป็นอย่างดี
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำ
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผุ้อื่นได้ดี
  7. ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ( เวลา 08.00 - 17.00 น. )
How to apply
-jobthai -email
Contacts
คุณจันทนา สุคนธทรัพย์
บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จำกัด
88/7-8 ซอยบางนา-ตราด 32 ถนนบางนา-ตราด
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Email : mengseng1_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Na Tai Bang Na Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.