JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 25, 2022

ผช.ผจก.แผนกบุคคล และธุรการ

pin locationLocation
pin location

Tha Mai, Chanthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา ประจำ โรงงาน จ.จันทบุรี
Apply
Job Descriptions
- วางแผนด้านการสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน และกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน - วางแผนการพัฒนาฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรม - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำเงินเดือนพนักงานประจำเดือน วางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี - ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำเอกสาร การนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.1/ภ.ง.ด.1ก และเงินประกันสังคม) - ทำงานวันจันทร์ ถึงวันศุกร์เวลา 8.00-17.45 น.
Qualifications
  1. ชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี ปริญญาตรี ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม / กฏหมายแรงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
How to apply
1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์) 3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์) 4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง 5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
Contacts
แผนกบุคคล
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel. : 088-227-2275
Email : sunshine_49@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Song Phi Nong Tha Mai Chanthaburi
Directions
สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้) สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company