รับสมัครด่วน
Mar 31, 2020

Programmer ASP.NET C#

pin locationLocation
pin location

Laem Chabang Industrial Estate Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.เขียน ทดสอบ และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
 • 2.ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ ทั้งของบริษัทพัฒนาเองหรือของบุคคลภายนอกให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
 • 3.ทดสอบตามแผน และจัดทำแผนการทดสอบระบบงาน
 • 4.ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบสารสนเทศ
 • 5.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
 • 6.จัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
 • 7.ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่างๆแก่ผู้ใช้งาน
 • 8.งานอิื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย / สัญชาติไทย
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถเขียนโปรแกรม C#, ASP.NET, MVC, SQL Server ได้ และมีความรู้ด้าน Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 9. สามารถประจำสำนักงานแหลมฉบัง
 10. มีประสบการณ์ในงานที่สมัครอย่างน้อย 1 ปี
How to apply
 • - ใบสมัครออนไลน์
 • - ยื่นโดยตรง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน) ท่าเรือ A5
 • - โทรติดต่อสอบถาม 038-401062
 • - ส่งใบสมัคร E-mail: ch_sureerat@namyongterminal.com
Contacts
Khun SUREERAT PROVATCHAKUL
NAMYONG TERMINAL PUBLIC Co., Ltd.
51 หมู่ที่3 ท่าเรือแหลมฉบัง (A5)
Thung Su Khla Si Racha Chon Buri 20230
Tel. : 038-401-062
Email : namyongtermina_14@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 51 หมู่ที่ 3
Thung Su Khla Si Racha Chon Buri
Directions
 • รถยนต์ส่วนตัว
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.