JobThai
Sep 28, 2023

ครูผู้ช่วยศูนย์คุมองลาดกระบัง (เดอะพาซิโอมอลล์) ประจำและชั่วคราว

pin locationLocation
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconSalary
salary icon11,000 ขึ้นไป
number of positions iconVacancies
number of positions iconไม่จำกัด
Apply
Job Descriptions
มีความต้องการรับสมัครพนักงานประจำ (Full-time) และพนักงานชั่วคราว (Part-time) ในตำแหน่ง “ครู” , “ครูผู้ช่วย” , “ครูธุรการและประชาสัมพันธ์”เพื่อเข้ามาช่วยงานสอน และพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ/หรือวิชาการอ่านภาษาไทยให้แก่นักเรียน หน้าที่หลัก:ตรวจการบ้าน มีเฉลยให้ทุกวิชา จัดการบ้านให้นักเรียน สังเกตความสามารถของนักเรียน พัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหเ้ได้สูงที่สุด และหน้าทีี่อื่นๆในศูนย์ตามที่ได้รับมอบหมาย รักเด็ก มีทัศนคติที่ดีกับตนเองและเพื่อนร่วมงาน วันทำงาน 6 วัน อังคาร-อาทิตย์ ตามวันทำงานของโรงเรียน สามารถเลือกวันทำงานได้กรณี Parttime มาพัฒนาเด็กๆในชุมชนของเราให้เป็นคนเก่งที่น่ารักกันนะคะ
Qualifications
 1. ชาย/หญิง รักงานสอนและงานพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (กรณีสมัครทำงาน - ประจำ)
 3. วุฒิการศึกษาชั้นต่ำ ม.6 ปวช. ปวส.หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (กรณีสมัครทำงาน - ชั่วคราว)
 4. หากสำเร็จการศึกษาหรือกำลังเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหาร ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย และ/หรือสามารถดูแลเด็กเล็กได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. ซื่อสัตย์ ขยัน ไม่เกี่ยงงาน มีที่อยู่อาศัยใกล้เคียง และมาทำงานได้สะดวก
 6. กรณีสมัคร Part-Time ต้องมีเวลาทำงานอย่างน้อย เดือนละ 4 วัน
 7. ต้องการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเต็มที่
 8. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 9. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 10. บ้านอยู่ใกล้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. เคยเป็นนักเรียนคุมองระดับ J ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
• สมัครทาง E-mail • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com เอกสารประกอบการสมัคร • ประวัติพร้อมรูปถ่าย (หน้าตรง ไม่สวมหมวก) ขนาด 1 นิ้ว • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน • หลักฐานการศึกษาปัจจุบัน(ปริญญาตรี) (รวมผลการเรียน ม.ปลาย) • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษา และ/หรือ ผู้สนใจ ติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานข้างต้น ได้ที่ คุมอง ศูนย์ลาดกระบัง (เดอะพาซิโอ มอลล์)
Contacts
คุณปรียาวรรณ
คุมอง ลาดกระบัง (เดอะพาซิโอ มอลล์)
The Paseo Mall No. A214/2, 318/5 Ladkrabang Rd.,
Lat Krabang Lat Krabang Bangkok 10520
Tel. : 086-089-9900
Email : kumon_ladkrabang_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0860899900
Location
อยู่ในห้าง เดอะพาซิโอ มอลล์
Lat Krabang Lat Krabang Bangkok
Directions
อยู่ภายในโครงการเดอะพาซิโอมอลล์
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer