รับสมัครด่วน
Mar 25, 2020

QA Supervisor

pin locationLocation
pin location

Well Grow Industrial Estate Chachoengsao

salary iconSalary
salary iconNot specified
english apply iconEnglish applications only.
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • - ควบคุมตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต
 • - วิเคราะห์งานทางด้าน Lab และ วิเคราะห์ปัญหางานเมื่อเกิดปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข สามารถนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขคุณภาพ
 • - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ และ ดูแลระบบ GMP & HACCP
 • - ดำเนินการ ควบคุม ดูแล การเก็บตัวอย่างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
 • - ดูแลและตรวจสอบเครื่องมือให้มีความถูกต้อง
Qualifications
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพิมพ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้ PPT ได้ , Present งานได้ดี
 3. ควบคุมดูแล Quality ของ Process
 4. มีประสบการณ์งานด้าน QA/QC อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 5. มีพื้นฐานการใช้เครื่ิองมือวัดและอุปกรณ์การทดสอบในห้อง Lab, เครื่องมือวัด etc.
 6. ใช้ Computer โปรแกรม MS. Office ได้ดี
 7. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 8. มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, 14001, GMP&HACCP
 9. สามารถ อ่าน เขียน และสื่อสารภาษา อังกฤษ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • - สมัครทาง JobThai (Click Apply Now)
 • - อีเมลล์
 • - สมัครด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น. ในวันทำงาน จันทร์-ศุกร์
Contacts
คุณพิชชากรณ์ ชัยศรี
CCL Label (Thai) Co., Ltd.
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Tel. : 038-571381 ต่อ 3805
Email : ccllabel_78@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-570-138
Location
เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Phimpha Bang Pakong Chachoengsao
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.