รับสมัครด่วน
Jun 11, 2021

วิศวกรบรรจุภัณฑ์

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.) วางแผน จัดซื้อ/จัดหา ควบคุมการส่งมอบ ตรวจสอบคุณภาพ กล่องบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์สีกล่องที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตแก้วใส และ/หรือแผนการเพิ่มมูลค่าแก้วใส 2.) วางแผน ควบคุม ดูแล การขึ้นรูป เตรียมกล่องบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์สีกล่อง ให้ทันกับการผลิตในแต่ละวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 3.) วางแผน จัดหา ควบคุม ดูแล เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานกับกล่องบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์สีกล่อง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.) ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา กล่องบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์สีกล่อง ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แก้วของบริษัทฯ 5.) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 6.) ปรับปรุง พัฒนา การบริหารงาน ภายในแผนกเตรียมกล่องและบรรจุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 7.) จัดทำรายงานและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 3. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์
 4. มีทักษะการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ทักษะการสื่อสาร
 5. มีทักษะในการบังคับบัญชา , การประสานงาน , การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 6. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, E-Mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถใช้โปรแกรม illustrator , Auto cad , Sketchup ได้เป็นอย่างดี
How to apply
 • รับสมัครผ่านทาง JobThai
 • รับสมัครผ่านทาง e-mail
 • Contacts
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด
  49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
  Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
  Tel. : 02-701-4648-9 ต่อ 214, 127, 131, 134
  Email : unionglassthai_84@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-701-4647
  Location
  Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.