รับสมัครด่วน
Apr 9, 2020

QC staff

pin locationLocation
pin location

Nava Nakorn Industrial Estate Pathumthani Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. วางแผนการสอบเทียบ / ทวนสอบ เครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ภายในบริษัท
 • 2. ดูแลและควบคุมการสอบเทียบ / ทวนสอบ เครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผ
 • 3. ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง กรณีพบปัญหาหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องมือวัด และทดสอบ
 • 4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภายนอก เพื่อติดต่อขอใบเสนอราคา และประสานงานเพื่อส่งเครื่องมือวัดและทดสอบไปสอบเทียบภายนอก รวมทั้งดำเนินการแก้ไข กรณีพบปัญหา
 • 5. สรุปงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานและพัฒนาแผนก QC
 • 6. พิจารณาและเสนอวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก QC กำหนดและเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพและกลยุทธ์ขององค์กร 7. วางแผน มอบหมายงานและติดตามการทำงานและผลการปฏิบัติงานของแผนก QC ทบทวนสร้างกระบวนการในการตรวจจับปัญหาทางด้านคุณภาพ (Quality Problem Detection) และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Quality Product) ให้ลูกค้า รวมทั้งรับประกันและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจจับปัญหาทางด้านคุณภาพให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในองค์กร 8. พิจารณา สนับสนุน และเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ (Procedures) ทบทวนและให้คำแนะนำในการแก้ไขเอกสารมาตรฐานการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนก QC รวมทั้งสนับสนุนในการจัดทำองค์ความรู้ขององค์กร 9. สนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน10. สรุปและรายงานสมรรถนะของระบบบริหารจัดการคุณภาพและความจำเป็นในการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับแผนก QC
Qualifications
 1. ชาย อายุ 22 -30 ปี
 2. จบการศึกษา ปวส , ปริญญาตรีสาขา เครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมอย่างน้อย 0-2 ปี
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพุด อ่าน เขียน ได้ดี
 5. สามารถใช้ Computer Microsoft ได้
 6. มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001 / ISO 14001 /ISO IATF16949
How to apply
 • - สมัครด้วยตนเอง
 • - ผ่านทาง E-mail
 • - สมัครงานผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • หลักฐานการสมัคร
 • - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • - สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร .สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ฟูจิโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
55/8 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ4
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
Tel. : 02-529-2732-5 ต่อ 101 , 102
Email : fujipoly_40@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-529-2223
Location
Nava Nakorn Industrial Estate, Pathumthani
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
Directions
 • บริษัทตั้งอยู่ด้านหลัง ห้างเทสโก้ โลตัส สาขานวนคร ติดกับ บริษัท ข้าวแสนดี
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.