รับสมัครด่วน
Apr 3, 2020

เลขานุการผู้บริหาร (สื่อสารภาษาจีน)

pin locationLocation
pin location

Bangpoo Industrial Estate Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามความสามารถและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • -แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย, ไทย-จีน
 • -เป็นสื่อกลางแปลภาษาในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • -ติดต่อ ประสานงานการต้อนรับ การจัดเตรียมการประชุมการดูแลเอกสารที่สำคัญของบริษัทและจดรายละเอียดการประชุมเพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผู้จัดการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความถูกต้องและทันเวลา
 • -ติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ (ภาษาจีนเป็นหลัก)
 • -รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • -การจัดทำเอกสารทางการบริหาร หรือติดตามเอกสารจากฝ่ายต่างๆ
 • -ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร/องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
 • -สามารถโต้ตอบจดหมาย (เอกสาร / E-Mail )
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. จบ ป.ตรี-โท ทุกสาขา
 3. มีความรู้ด้านภาษาจีน พูด ฟัง อ่าน เขียน (มีผลสอบวัดระดับ HSK Level 4 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเลขานุการ หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นล่ามมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีรอบตัวให้เอื้อประโยชน์สูงสุดในการทำงาน เช่น Internet,Line,Wechat
 6. มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง มีทัศนคติที่ดี
 7. บริหารจัดการเวลาได้ดี สามารถรับผิดชอบงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
 8. มีความกระตือรือร้น ความยืดหยุ่น และคล่องตัว สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 9. สามารถเดินทางไปต่างประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียได้
 10. ทำงาน จันทร์-ศุกร์ และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
24/10 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/2 ถนนกิ่งแก้ว
Rachathewa Bang Phli Samut Prakan 10540
Email : cosmo145_28@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.