รับสมัครด่วน
Nov 18, 2020

Technology Specialist (ประจำสำนักงานเมืองทองธานี)

pin locationLocation
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- จัดเตรียมงานอบรม รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมตัวอย่างสินค้า เพื่อการนำเสนอ - แนะนำ และอธิบายตัวสินค้า รวมถึงการใช้งานสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ - งานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ด้านงานอบรม หรือออกค่ายเชิงวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ด้านภาษา C, C#, Java, Python, Javascript
 5. มีทักษะในการสื่อสาร หรือการนำเสนอ
 6. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (ครั้งคราว)
 7. หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครงานผ่าน JobThai.com
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  Contacts
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
  กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
  142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
  San Chaopho Suea Phra Nakhon Bangkok 10200
  Tel. : 02-622-2999 ต่อ 2612 , 2699, 086-341-8003
  Email : aksorn_hr_106@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  เมืองทองธานี
  Pak Kret Pak Kret Nonthaburi
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company